Prečo si objednať
tovar na obchod?

DIRECT

Zaplatíš poštovné 0 €.

Tovar môžeš mať už na ďalší deň.

Objednávaš nezáväzne.

V prípade reklamácie expresné vybavenie.


Referenčné číslo tovaru

Farba

Veľkosť

Počet kusov

Dodanie na predajňu / dobierkou

Meno

Priezvisko

Telefón

Email

Mesto

Adresa

PSČ


Referenčné číslo tovaru

Farba

Veľkosť

Počet kusov

Dodanie na predajňu / dobierkou

Meno

Priezvisko

Telefón

Email

Mesto

Adresa

PSČ

info@marnett.sk

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Marnett s.r.o. pre informačné, reklamné a marketingové účely v súlade s ust. § 11 a násl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to v rozsahu, v akom som ich uviedol v tomto formulári a súčasne súhlasím so zasielaním obchodných, reklamných a marketingových ponúk od spoločnosti Marnett s.r.o prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, a to najmä elektronickou poštou, telefónom, SMS a MMS správ v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov