MARNETT franchise stores

predajne M A N G O

Bratislava – Bory Mall

Piešťany – Aupark SC

Nitra – Galéria Mlyny

Žilina – Aupark SC

Košice – Aupark SC

PICK UP POINT
Poprad – OC Forum

MARNETT s.r.o.

Južná trieda 74, 040 01 Košice

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 24038/V, IČO: 44853301, IČ DPH: SK2022856363