MARNETT franchise stores

predajne M A N G O

Bratislava – Bory Mall

Bratislava – Avion

Žilina – Aupark SC

PICK UP POINT


Poprad – OC Forum

MARNETT s.r.o.

Južná trieda 74, 040 01 Košice

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 24038/V, IČO: 44853301, IČ DPH: SK2022856363